TARIEVEN PRESTATIES PARTICULIER NIET VERZEKERD/NIET GECONTRACTEERD *

Code Behandeling Prijs
1000 Regulier behandeling Fysiotherapie €  45,00
1001 Behandeling aan huis Fysiotherapie €  59,00
1200 Manuele Therapie €  50,00
1500 Oedeemtherapie €  57,00
1501 Oedeemtherapie aan huis €  71,00
1864 1ste consult/Intake en onderzoek na screening €  78,00
1870 1ste consult/Intake en onderzoek na verwijzing €  78,00
1920 Telefonische zitting €  43,50
1 Niet nagekomen afspraak €  29,00

We hebben een overeenkomst met alle zorgverzekeraars getekend.

*Tarieven zijn per verzekeraars verschillend. Hier genoemde tarieven zijn vrije tarieven voor niet verzekerd.