TARIEVEN PRESTATIES PARTICULIER NIET VERZEKERD/NIET GECONTRACTEERD

Code Behandeling Prijs
1000 Regulier behandeling Fysiotherapie €  40,00
1001 Behandeling aan huis Fysiotherapie €  54,00
1200 Manuele Therapie €  45,00
1500 Oedeemtherapie €  52,00
1501 Oedeemtherapie aan huis €  66,00
1864 Screening en Intake en onderzoek na screening €  73,00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing €  73,00
1920 Telefonische zitting €  38,50
1 Niet nagekomen afspraak €  24,00

Wij hebben een overeenkomst met alle verzekeraars, behalve met Zorg en Zekerheid