TARIEVEN PRESTATIES PARTICULIER NIET VERZEKERD/NIET GECONTRACTEERD

Code Behandeling Prijs
1000 Regulier behandeling Fysiotherapie €  38,50
1001 Behandeling aan huis Fysiotherapie €  52,50
1200 Manuele Therapie €  43,50
1500 Oedeemtherapie €  50,50
1501 Oedeemtherapie aan huis €  64,50
1864 Screening en Intake en onderzoek na screening €  71,50
1870 Intake en onderzoek na verwijzing €  71,50
1871 Intake en onderzoek na verwijzing aan huis €  84,50
1920 Telefonische zitting €  38,50
1972 Toeslag administratiekosten €  16,00
1 Niet nagekomen afspraak €  22,00

Wij hebben een overeenkomst met alle verzekeraars, behalve met Zorg en Zekerheid